جاوا

کاربرد و شیوه ی تعریف متد ها در جاوا

متد ها در جاوا مجموعه دستورالعمل هایی که برای ساخت و اجرای یک عملیات خاص در یک گروه کنار هم آمده اند.

متدهای آماده که فراخوانی میشود متشکل از چند دستور می باشد که برای عمل خاصی تعریف شده اند.

ساخت متد درجاوا

برای ساخت و تعریف متد باید از شیوه ی تعریف زیر استفاده کنیم:

public static int methodName(int a, int b)
{
// body
}

با توجه به شیوه ی تعریف و دستور متد بالا چنانچه مشخص است برای ساخت متددرجاوا سطح دسترسی یا همان Modifierها در جاوا  اولین نگارش درتعریف یک متداست کلمه static یعنی قابل دسترسی درکلاس int نوع داده ی بازگشتی و methodName نام انتخابی برای متد؛ (int a, int b) هم نوع داده ی ورودی که دو مقدار a و b را دریافت میکند و از نوع int است. دستورات مربوط به متدهم در// body آورده میشود. برای مثال:

public static int minFunction(int s1, int s2)
{
int sim;
if (s1 > s2)
sim = s2;
else
sim = s1;
return sim;
}

دستور return مقدار را باز میگرداند.

فراخوانی متد ها در جاوا

فراخوانی متد در جاوا با مقدار بازگشتی و غیر بازگشتی آسان است فقط کافی است نام متدرا نوشته و مقدار دهی کنیم.

مثال فراخوانی متدبدون مقدار بازگشتی :

System.out.println("مقدار بدون بازگشتی");

مثال فراخوانی متدبا مقدار بازگشتی :

int result = sum(8, 5);

مثالی عمیق از نحوه ی فراخوانی متدبا مقدار بازگشتی :

public class ExampleMinNumber{
public static void main(String[] args) {
int a = 11;
int b = 6;
int c = minFunction(a, b);
System.out.println("Minimum Value = " + c);
}
/** returns the minimum of two numbers */
public static int minFunction(int n1, int n2) {
int min;
if (n1 > n2)
min = n2;
else
min = n1;
return min;
}
}

خروجی:

Minimum Value = 6

در متد که بدون مقدار بازگشتی است از کلمه کلیدی void استفاده میکنیم:

public class ExampleVoid method {
public static void main(String[] args) {
methodRankPoints(255.7);
}
public static void methodRankPoints(double points) {
if (points >= 202.5) {
System.out.println("Rank:A1");
}
else if (points >= 122.4) {
System.out.println("Rank:A2");
}
else {
System.out.println("Rank:A3");
}
}
}

overload کردن متدها

به متد هایی که با نام یکسان هستند ولی نوع ورودی و خروجی این متدها متفاوت است. از overload کردن متدها استفاده میکنیم، بدین صورت:

public class ExampleOverloading{
public static void main(String[] args) {
int a = 11;
int b = 6;
double c = 7.3;
double d = 9.4;
int result1 = minFunction(a, b);
// same function name with different parameters
double result2 = minFunction(c, d);
System.out.println("Minimum Value = " + result1);
System.out.println("Minimum Value = " + result2);
}
// for integer
public static int minFunction(int n1, int n2) {
int min;
if (n1 > n2)
min = n2;
else
min = n1;
return min;
}
// for double
public static double minFunction(double n1, double n2) {
double min;
if (n1 > n2)
min = n2;
else
min = n1;
return min;
}
}

خروجی کدهای بالا:

Minimum Value= 6
Minimum Value= 7.3

قوانین متد ها در تمامی زبان های شی گرا یکسان است و همه ی آنها دارای یک خصوصیت بارز فراخوانی هستند.

آرزوی تو دستور توست
برچسب ها
نمایش بیشتر

صمد حسن پور

کارشناس علوم رایانه ای و اینترنت (فعال در زمینه ی موفقیت)

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا