حراج!

دانلود کتاب باستان شناسی چهل تکه – نسخۀ کامل

تومان11,500 تومان5,500

دانلود نسخۀ کامل کتاب باستان شناسی چهل تکه ؛ یکی از کتاب هایی زیبا با زاویه ی دید متفاوت نسبت به تاریخ انسان در ایران زمین است که از سری کتابهای سایت دید بهتر در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار گرفته است.

روایت تاریخ بشر و شیوه ی زندگی آن در ادوار مختلف مسئله ای بوده است که سالیان سال مورد تحقیق باستان شناسان و تاریخدانان قرار گرفته است.

این کتاب که توسط مولفان و باستان شناسان زبده و کارشناس جمع آوری شده دیدگاهی متفاوت از تاریخ انسان از گذشته تا امروز بازتاب میکند.

کتاب باستان شناسی چهل تکه برای مردمی که دوستار شناخت انسان از گذشته تا به امروز است توسط مولفان زیر تالیف گشته است:

  • عمران گاراژیان
  • لیلا پاپلی یزدی
  • مریم دژمخوی
  • مریم نعیمی
  • آرمان مسعودی

دانلود نسخۀ کامل کتاب باستان شناسی چهل تکه ؛ یکی از کتاب هایی زیبا با زاویه ی دید متفاوت نسبت به تاریخ انسان در ایران زمین است که از سری کتابهای سایت دید بهتر در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار گرفته است.

روایت تاریخ بشر و شیوه ی زندگی آن در ادوار مختلف مسئله ای بوده است که سالیان سال مورد تحقیق باستان شناسان و تاریخدانان قرار گرفته است.

این کتاب که توسط مولفان و باستان شناسان زبده و کارشناس جمع آوری شده دیدگاهی متفاوت از تاریخ انسان از گذشته تا امروز بازتاب میکند.

کتاب باستان شناسی چهل تکه برای مردمی که دوستار شناخت انسان از گذشته تا به امروز است توسط مولفان زیر تالیف گشته است:

  • عمران گاراژیان
  • لیلا پاپلی یزدی
  • مریم دژمخوی
  • مریم نعیمی
  • آرمان مسعودی
فھرست کتاب

به جای مقدمه:

ضرورت تألیف كتاب
پیشگفتار: کِی و از کجا؟

فصل نخست:

باستانشناسی و مردم
پیش درآمد
گنج، طلسم، اژدھا… و باستانشناس
گذشته ھا گذشته است؟
از شکوه گذشته تا شناخت فرھنگ انسان
جھانگردی و درآمدزاییِ اقتصادی آثار باستانی
از میراث فرھنگی تا میراث منفی و رابطه ی آن با
باستانشناسی
مقصر کیست؟ مردم ایران چگونه به باستانشناسی
مینگرند؟

فصل دوم:

باستانشناسی؛ کی و کجا؟
گام به گام…
آغازگران باستانشناسی: تامسن ـ ورسائه
ابتدا تاریخ بود و بعد… پیش از تاریخ پدید
آمد

فصل سوم:

انسان فرھنگمند میشود
داستان انسان و دست ساخته ھایش
بیرون از آفریقا ھم جھانی است!
ما پدید میآییم
آدمی و ابزارھایش
فرھنگ و باستانشناسان
یک سفر
فرھنگ از نگاه باستانشناس
تغییرات فرھنگی
طبقھ بندی
حدود ۳۰ سال پیش، فضای داخلی یک خانه
یک خانھ ی امروزی
فناوری
زیست محیط
باستانشناسی چھل تکه
فرھنگ و زندگی
انسان، فرھنگ و زندگی
پنجھزار سال پیش، شھری در جنوب شرق ایران، یک
روز صبح.
عصر ھمان روز، گورستان
روستایی نزدیک شھر
ما در جستجوی زندگی

فصل چھارم:

انسان، چیزھا و باستانشناسان
مقدمه
دوره ھا و مبانی آن در باستانشناسی
پارینه سنگی یا ھمان گردآوری غذا
نوسنگی یا تولید غذا
شھرھا و شھرنشینی
امپراتوریھا
باستانشناسان چگونه كاوش میكنند؟
قلعھی خان نمونھای برای کاوش
چرا باستانشناسان کاوش میکنند؟

فصل پنجم:

تکه ھای چھلگانه
تکه ھای چھلگانه
فھرست تصویرھا و مأخذ آنھا
منابع و مآخذ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

دکمه بازگشت به بالا